Genomics banner

Grŵp Ymchwil Polisi Genomeg


Mae'r Ymchwil Polisi Genomeg yn cynnal ymchwil i oblygiadau technoleg genomig i'r gwasanaethau iechyd a'r cyhoedd

Cysylltwch â ni

Dr Rachel Iredale (01443) 483075
Dr Emma Tonkin
(01443) 483156