Genomics banner

Grŵp Ymchwil Polisi Genomeg


Yr Uned Polisi Genomeg (GPU) yw un o'r grwpiau ymchwil hiraf yn y DU sy'n astudio goblygiadau geneteg a genomeg ar gyfer iechyd. Ein nod yw gwneud cyfraniad sylweddol at baratoi proffesiynol, addysg gyhoeddus, ac yn y pen draw at welliannau mewn gofal drwy ddefnyddio genomeg

REF banner in red (Welsh)