Genomics banner

Gweithio gyda ni

Os ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad sy'n edrych i weithio gyda ni a bod gennych brosiect sydd naill ai'n cyd-fynd â'n prif linynnau ymholi (Addysg iechyd proffesiynol, cymhwysedd a gweithlu neu ddealltwriaeth y cyhoedd o genomeg) neu a allai ddefnyddio ein harbenigedd ym meysydd rheithgor dinasyddion , dulliau consensws, naratif personol neu ddatblygu cymhwysedd, cysylltwch â ni.

Cysylltiadau allweddol

Dr Rachel Iredale
(01443) 483075

Dr Emma Tonkin
(01443) 483156

Genomics Policy Unit
GTAB031, Lower Glyntaff Campus
University of South Wales
Pontypridd
UK CF37 1DL

PhDs

Os hoffech chi holi am PhD neu MRes gyda ni, cysylltwch â:

Llinos Spargo
Cydlynydd Ysgol i Raddedigion
(01443) 483568

Rydym yn agored i geisiadau gan fyfyrwyr sydd â syniad ar gyfer prosiect y maent am ei ddatblygu ac sy'n gallu hunan-ariannu. Mae mwy o wybodaeth am astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol De Cymru ar gael gan y Swyddfa Ymchwil i Raddedigion.

Cyhoeddir unrhyw PhDau sydd ar gael hefyd ar ein gwefan Ysgol i Raddedigion.