Rhaglenni a Phrosiectau Gwaith


Ar hyn o bryd mae'r Grŵp Ymchwil Polisi Genomeg yn ymwneud â nifer o brosiectau a mentrau yng Nghymru, ledled y DU ac yn rhyngwladol sy'n canolbwyntio ar genomeg a'r gweithlu iechyd.